Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZADANIA REPREZENTACYJNE

Do głównych zadań Kompanii Reprezentacyjnych Wojska Polskiego należy reprezentowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i zagranicą, występowanie jako wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości o charakterze państwowym, wojskowym i patriotyczno-religijnym. Szczególnym zadaniem żołnierzy pododdziałów, będącym jednocześnie niezwykłym wyróżnieniem, jest codzienne pełnienie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.

Żołnierze stanowią wojskową asystę honorową podczas powitania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Stanowią oprawę ceremonialną podczas składania listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez nowo akredytowanych ambasadorów innych państw. Biorą także udział w uroczystych odprawach wart i posterunków honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza, asystują podczas składania wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz w miejscach pamięci narodowej uświęconych krwią Polaków, uczestniczą w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Towarzyszą w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych osobom szczególnie zasłużonym dla państwa oraz żołnierzom. Skład wojskowych asyst honorowych zależy od charakteru i rangi uroczystości. Pododdziały realizują zadania reprezentacyjne w garnizonie stołecznym, na terenie Polski oraz poza jej granicami. Wszędzie gdzie pojawiają się żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego budzą bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa, a musztra w ich wykonaniu jest zawsze nagradzana oklaskami i aplauzem. 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP