Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Salut Armatni

W dniu 1 stycznia 2011 r.  w wyniku reorganizacji batalionu, w strukturę 3 Kompanii Reprezentacyjnej WP został włączony pluton salutowy. Dziś po przeformowaniu w Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego pluton salutowy wszedł w jego struktury. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego wystawia wojskową asystę artyleryjską podczas najważniejszych uroczystości państwowych i wojskowych.

Podstawowe wyposażenie plutonu stanowi sześć 73 mm armat salutowych 2A28SP-94. Zadaniem plutonu salutowego pierwotnie było zabezpieczenie najważniejszych w kraju uroczystości patriotyczno-religijnych, jednak z upływem czasu zwiększono ilość uroczystości z udziałem pododdziału i obecnie aktywnie uczestniczy on nie tylko w wielu uroczystościach, ale także w inscenizacjach i rekonstrukcjach bitew w ramach promocji Wojska Polskiego wśród społeczeństwa.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP