Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc Uprawnionym

TELEFON ZAUFANIA
DLA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN:

261 - 817 - 233

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00

 

W resorcie obrony narodowej problematykę pomocy weteranom i innym osobom uprawnionym reguluje Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. MON z dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 321).

 

PUNKT INFORMACYJNY NT. SYSTEMU POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM W PUŁKU REPREZENTACYJNYM WOJSKA POLSKIEGO:

Opiekun wiodący:

 261 - 847 - 248

727 - 041 - 002

Psycholog - konultant Dowódcy ds. spraw profilaktyki psychologicznej:

261 - 848 - 643

727 - 016 - 086

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Decyzja Nr 37/SS Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska pobierz
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika pobierz
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa pobierz
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi  pobierz
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana - żołnierza i weterana poszkodowanego - żołnierza w Domu Weterana pobierz
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym pobierz
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pobierz
 8. Poradnik weterana pobierz

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

  
 • BIP