Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pododdział Kawaleryjski

Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jest kontynuatorem 1000-letniej tradycji Jazdy Polskiej. W okresie międzywojennym, w latach 1919-1922 reprezentacją polskiej jazdy był Szwadron Przyboczny Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, następnie Szwadron Przyboczny Prezydenta RP. Po przewrocie majowym Szwadron Przyboczny został wcielony do 1 Pułku Szwoleżerów jako 2 szwadron, gdzie do lata 1939 roku pełnił funkcje reprezentacyjne. We wrześniu 1939 roku podjął on normalne działania bojowe. Po roku 1989 powstała myśl o odtworzeniu pododdziału konnego, który wraz z Kawalerią Pancerną i Powietrzną pokazywałby wielowiekową polską tradycję kawaleryjską. Owocem podjętych od połowy lat dziewięćdziesiątych działań było utworzenie 1 czerwca 2000 roku Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. 10 listopada 2000 roku Szwadron został uroczyście włączony w poczet pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Z tej okazji ułani Szwadronu otrzymali z rąk weteranów kawalerii polskiej proporzec oraz ostrogi jako symbol przekazanej tradycji. 1 stycznia 2009 roku jako pododdział wszedł w skład Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Aktualnie stanowi organiczny pododdział Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Szwadron występuje w umundurowaniu wzór 1936 i wyposażony jest w lance francuskie wzór 1913, szable wzór 1934, tzw. Ludwikówki oraz karabinek 7,62 mm kk Mosin. Większość koni Szwadronu to konie maści gniadej. Zgodnie z tradycją polskiej kawalerii dowódca jeździ na koniu karym, a na siwkach jeżdżą trębacze. Podstawowym zadaniem szwadronu jest udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych w składzie wojskowej asysty honorowej zgodnie z ceremoniałem wojskowym oraz eskortowanie najważniejszych gości zagranicznych podczas oficjalnych wizyt na terenie garnizonu Warszawa. Szwadron to dziesiątki pokazów,  inscenizacji i zawodów jeździeckich w skali roku. To chluba Pułku i żywa historia polskiej kawalerii.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP