Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dowództwo

DOWÓDCA PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

 

płk Leszek SZCZEŚNIAK

 

Z-CA DOWÓDCY PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

ppłk Marcin KUJAWA

SZEF SZTABU PUŁKU

ppłk Kamil SZYNKOWSKI

  

SZEF SEKCJI SZKOLENIOWEJ

p.o. kpt. Mateusz ZŁAMANIEC

 

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ

mjr Jacek GORYSZEWSKI


  

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA PUŁKU

st. chor. szt. Marek SZWARCZEWSKI

 

PSYCHOLOG - Konsultant Dowódcy ds. Profilaktyki Psychologicznej

Monika KOŁODZIEJEK

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP