Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dołącz

Służba w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego jest zaszczytna i wymaga od kandydatów pełnego zaangażowania oraz ponadprzeciętnych predyspozycji. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego stawia kandydatom wysokie wymagania już na etapie kwalifikacji do jednostki. Dotyczą one nie tylko warunków psychofizycznych do pełnienia służby, ale także zdyscyplinowania, kultury osobistej, umiejętności zachowania się, nienagannej aparycji oraz komunikatywności. Kandydaci zobowiązani są do adekwatnego stroju i schludnego wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Zapraszamy na kwalifikacje, które odbędą się 24 czerwca 2022 r. o godz. 8.00

 

 

 

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W PUŁKU REPREZENTACYJNYM WOJSKA POLSKIEGO

 

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:

- wykształcenie min. podstawowe 

- odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

- niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania),

- wzrost 178 - 190 cm,

- bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,

- preferowany wiek do 28 lat,

- odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

- posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby).

 

Postępowania obejmować będą:

- rozmowę indywidualną,

- rozmowę z psychologiem,

- analizę dokumentów personalnych,

- test koordynacji ruchowej.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa,

Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.),

- dokumentacja medyczna.

 

 

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email: preprwp.rekrutacja@ron.mil.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- stopień,

- imię (imiona),

- nazwisko,

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej, wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły, WKU.

 

Niezadowalające lub negatywne wyniki w procesie kwalifikacyjnym powodują odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

W czasie trwania kwalifikacji pułk nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

W 2022 roku, kwalifikacje do służby planowane są w następujących terminach:

22 lipca, 19 sierpnia, 23 września, 21 października,
18 listopada, 16 grudnia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP