Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Pomocy Rodzinie

Z dniem 1 lutego 2012 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonujące przy Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (ul. 29 Listopada 1). Celem powołanej do życia komórki jest udzielanie wsparcia psychologicznego oraz pomocy rodzinom żołnierzy i pracowników wojska wykonujących zadania zarówno za granicą, jak też powracających z misji zagranicznych bądź też pełniących służbę wojskową i pracujących w jednostkach wojskowych DGW. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Osoby pełniące dyżur pośredniczą w rozwiązywaniu problemów, nawiązywaniu kontaktu z konsultantem dowódcy jednostki wojskowej ds. profilaktyki psychologicznej oraz z osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, świadczeń opieki medycznej udzielanej przez NFZ, a także gotowymi do udzielania pomocy w sytuacjach szczególnych. Ponadto, osoby pełniące dyżur udzielają informacji na temat aktualnych ofert kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych Klubu. Z osobami pełniącymi dyżur w Centrum Pomocy Rodzinie można kontaktować się telefonicznie nr: 261 891 525 nr. kom. 727 015 270 CPR, (261 891 521 – kierownik CPR Sylwiusz Romański), drogą mailową: cpr.klubdgw@wp.mil.pl.

 

TELEFON ZAUFANIA DLA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN:

 261 - 817 - 233

  

TELEFON FUNKCJONUJE W DNI ROBOCZE, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

W GODZINACH 17.00 - 20.00

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP