Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Ogłaszamy nabór na stanowisko: radcy prawnego, umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, 00-909 Warszawa ul. Fr. Hynka 2.

Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisku

- wykształcenie magisterskie prawnicze z tytułem uprawnienia Radcy Prawnego;

- mile widziane doświadczenie pracy w jednostce wojskowej;

- wysoka kultura osobista;

- dyspozycyjność

Zakres odpowiedzialności

Radca Prawny w zakresie swoich obowiązków ma zastępowanie prawce i procesowe Dowódcy pułku przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz innymi organami orzekającymi, udziela opinii prawnych oraz informacji i wyjaśnień w sprawach stosowania obowiązujących przepisów prawnych na żądanie Dowódcy pułku, dokonuje oceny prawidłowości czynności prawnych dokonywanych w pułku w zakresie szkód w mieniu wojskowym bierze udział w przygotowaniu decyzji administracyjnych, udziela pomocy pracownikom w rozstrzyganiu zagadnień prawnych.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu umowy o pracę,

- wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z PUZPDPWJOSB z dn. 08.06.1998 r. (z późn.zm.)

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: adres e-mail preprwp.rekrutacja@ron.mil.pl do dnia 15.09.2019 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Kontakt telefoniczny:

mjr Radosław OZÓG tel. 261 848 731 lub 261 847 398

 

Prosimy umieścić w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb bieżącej i/lub przyszłej rekrutacji w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018,poz.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 199, s.1).

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-08-31 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-08-31 00:00 Ostatnia zmiana: 2019-08-31 06:28
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP