Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 marca 2019
Wręczenie sztandaru pułkowi
W południe, w sercu Warszawy przed świętym miejscem każdego Polaka odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru przez prezydenta Andrzeja Dudę Zwierzchnika Sił Zbrojnych.


Przed Grobem Nieznanego Żołnierza stanęły wszystkie pododdziały Pułku – trzy kompanie reprezentacyjne, Szwadron Kawalerii WP i pluton salutowy, a Hymn Rzeczypospolitej Polskiej na rozpoczęcie uroczystości odegrała Orkiestra Reprezentacyjna WP. W tej szczególnej ceremonii wzięły również udział poczty sztandarowe pozostałych jednostek wojskowych podległych dowódcy stołecznego garnizonu. 

W obecności rodziców chrzestnych sztandaru: Marii Gilarskiej, wdowy po gen. dyw. Kazimierzu Gilarskim oraz płk. Romana Januszewskiego, zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec proporca. Ten symboliczny gest wykonali m.in. Andrzej Duda prezydent RP, Mariusz Błaszczak szef resortu obrony narodowej, gen. broni Rajmund Andrzejczak szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. bryg. Robert Głąb dowódca stołecznego garnizonu, a także fundator sztandaru - Zdzisław Siepiera wojewoda mazowiecki.


Po poświęceniu proporca przez duchownych trzech wyznań odczytany został akt nadania, po czym zwierzchnik Sił Zbrojnych RP przekazał sztandar płk. Leszkowi Szcześniakowi, dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który wręczył go pocztowi sztandarowemu dowodzonej przez siebie jednostki.

Na zakończenie uroczystości, delegacja Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego złożyła kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a pododdziały biorące udział w ceremonii przedefilowały Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.Sztandar jest najważniejszym znakiem jednostki wojskowej. Świadczy o osiągnięciu przez nią pełnej gotowości do wykonywania zadań oraz dowodzi wysokiego poziomu wyszkolenia jej żołnierzy.

Głównym zadaniem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego jest reprezentowanie Sił Zbrojnych RP, w Polsce i za granicą, podczas najważniejszych uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych. Żołnierze Pułku stanowią wojskową asystę honorową podczas powitania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Asystują podczas składania listów uwierzytelniających prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez nowo akredytowanych szefów placówek dyplomatycznych innych państw. Towarzyszą w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych osób szczególnie zasłużonych dla państwa. Żołnierze Pułku pełnią też wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed Pałacem Prezydenckim.

 Źródło tekstowe: Dowództwo Garnizonu Warszawa

Zapraszamy do odwiedzenia stron zawartych w linkach z publikacjami związanymi z uroczystością wręczenia sztandaru:

- https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1351,sztandar-wojskowy-dla-pulku-reprezentacyjnego-wp.html

- https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,673,wystapienie-podczas-uroczystosci-wreczenia-sztandaru-pulkowi-reprezentacyjnemu-wp.html

- https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dziekujemy-za-codzienna-sluzbe-zolnierzom-pulku-reprezentacyjnego

- http://dgw.wp.mil.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2019-03-31-sztandar-dla-pulku-reprezentacyjnego-wojska-polskiego/

- https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-marzec-2019-r-d/2019-03-311-warszawa-wreczenie-sztandaru-dla-puku-reprezentacyjnego-wp/

- http://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1845.html

- http://www.polska-zbrojna.pl/home/galleryshow/2358?t=Sztandar-dla-Pulku-Reprezentacyjnego-Wojska-Polskiego-

- https://warszawa.tvp.pl/41989589/pulk-reprezentacyjny-wp-otrzymal-w-warszawie-nowy-sztandar

- https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C429054%2Cprezydent-pulk-reprezentacyjny-wp-jedna-z-najlepiej-zorganizowanych

- https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2287437,Prezydent-wreczyl-Pulkowi-Reprezentacyjnemu-Wojska-Polskiego-sztandar

- https://fakty.interia.pl/polska/news-prezydent-wreczyl-sztandar-pulkowi-reprezentacyjnemu-wp,nId,2912787

- https://www.rdc.pl/informacje/pulk-reprezentacyjny-wojska-polskiego-ma-nowy-sztandar/

 

Dołączona galeria zdjęć: Wręczenie sztandaru
generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP