Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 grudnia 2019
Symboliczny akt zaślubin żołnierza z narodem
Dwustu żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stanęło 1 grudnia tego roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego by odebrać promocję na pierwszy stopień oficerski. W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego promocji dokonali: gen. dyw. pil. Jan Śliwka, pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Wiesław Kukuła dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i gen. dyw. Marek Sokołowski inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego SZ.


W kalendarzu wydarzeń wojskowych, poza przysięgą wojskową, jest to druga co do ważności i niezwykle istotna dla naszych głównych bohaterów - czyli pań i panów żołnierzy rezerwy - uroczystość wojskowa –powiedział gen. dyw. Robert Głąb, dowódca stołecznego garnizonu, który powitał przybyłych gości. Dowódca przypomniał o ogromnym zobowiązaniu jakie, od tego dnia, mają promowani wobec Polski i obywateli naszego kraju. Podkreślił również jak bardzo jest dumny z tego iż Dowództwo Garnizonu Warszawa, wraz z Departamentem Kadr MON oraz Centrum Szkolenia Wojska Łączności i Informatyki w Zegrzu, jest współorganizatorem zarówno przygotowań jak i ceremonii promocji.

 

W tradycji oręża polskiego promocja oficerska to wydarzenie nawiązujące do pasowania na rycerza i będące symbolicznym aktem zaślubin żołnierza z ojczyzną i narodem – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście do promowanych odczytanym przez gen. dyw. pil. Jana Śliwkę. -Uzyskujecie dziś szlify oficerskie dające społeczny szacunek i uznanie – podkreślił szef resortu obrony narodowej.

 

Minister Błaszczak, za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych, wysokie zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w czasie ćwiczeń wojskowych wyróżnił ppor. rez. Krzysztofa Nadera oraz ppor. rez. Paulinę Wiśniewską-Floras. Podczas uroczystości, wyróżnieni żołnierze odebrali nagrody rzeczowe.

Na zakończenie uroczystości reprezentanci promowanych wraz z gen. dyw. pil. Janem Śliwką złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Placem Piłsudskiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących udział w promocji.

 

 

 

 

 

źródło tekstowe: Dowództwo Garnizonu Warszawa

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP