Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 września 2019
Awanse i wyróżnienia
Dziś żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego uczestniczyli w cotygodniowym rozprowadzeniu na placu musztry.


Rozprowadzenie rozpoczęło się złożeniem meldunku dowódcy pułku płk. Leszkowi SZCZEŚNIAKOWI, po czym dowódca przywitał się z żołnierzami. Po odcztaniu rozkazu dowódca wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, madal oraz wyróżnienia z okazji Święta Kawalerii.

Zbiórka żołnierzy jest niecodzienną możliwością spotkania żołnierzy z dowódcą w tak licznm stanie osobowym, intensywny tryb służby żołnierza pułku nie stwarza wielu takich okazji. Dlatego dowódca pułku przekazał najistotniejsze informacje związane z tokiem służby, omówił czekające żołnierzy pułku wyzwania, a także podziękował za wysiłek wkładany w realizację zadań naszej jednostki. 

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP