Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 czerwca 2019
Pożegnanie Oficera
W Sali Tradycji, odbyło się uroczyste pożegnanie kpt. Michała TOMCZYKA, który w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego służył na stanowisku szefa sekcji wychowawczej.


Uroczystość zgromadziła wielu żołnierzy oraz pracowników wojska. Przebieg służby oraz sylwetkę oficera przedstawił zastępca dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ppłk Sebastian Cichosz, zaznaczając wybitne zaangażowanie, zdyscyplinowanie oraz wyjątkowe umiejętności organizatorskie swojego podwładnego.


Kpt. Michał TOMCZYK przez okres swojej służby wojskowej oddał swojej macierzystej jednostce swoje najlepsze cechy i umiejętności. Ceniony za dar do wystąpień publicznych podczas uroczystości państwowych i patriotyczno-religijnych. Cechowała go także wyjątkowa charyzma i autorytet. Był uczestnikiem i współtwórcą wielu wydarzeń historycznych z udziałem wojskowej asysty honorowej, a także jednym z odpowiedzialnych osób za proces przeformowania Batalionu w Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Wzór oficera i żołnierza oraz człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, uznaniem i sympatią. Kończąc swoje przemówienie ppłk Cichosz złożył żegnanemu oficerowi życzenia wielu sukcesów w dalszej realizacji planów życiowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i w uznaniu zasług kpt. Michał TOMCZYK został wyróżniony wpisem zasług do kroniki jednostki wojskowej. Kpt. Michał TOMCZYK dalszą służbę pełnić będzie w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej.

 

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP