Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 marca 2019
Porozumienie o współpracy
W sali tradycji pułku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Pułkiem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego a Stowarzyszeniem Strzelcy Rzeczypospolitej.


Porozumienie podpisali Dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego płk Leszek SZCZEŚNIAK i Komendant Główny Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczypospolitej p. Dariusz JAŃCZY. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili m.in. Szef Gabinetu Politycznego MON p. Łukasz KUDLICKI, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski, a także uczniowie i strzelcy.

Porozumienie ma na celu potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowaniu chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP