Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 lutego 2019
Pożegnanie żołnierza
W Sali Tradycji Pułku odbyło się pożegnanie plut. Łukasza SZCZECHA - muzyka Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.


Uroczystość zgromadziła wielu żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej. W obecności Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, kadry oraz kolegów pożegnaliśmy żołnierza - muzyka Orkiestry Reprezentacyjnej im. gen. Józefa Wybickiego. Żołnierz dał się poznać jako doskonale wyszkolony, czego przykładem jest profesjonalizm w wykonywaniu codziennych zadań służbowych na różnych stanowiskach oraz zabezpieczanie uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych najwyższej rangi na terenie państwa jak i poza jego granicami. Plut. Łukasz SZCZECH był wielokrotnie wyróżniany za swoją wzorową postawę żołnierską.

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP