Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 stycznia 2019
Rozstanie żołnierza z pułkiem
W Sali Tradycji Pułku odbyło się pożegnanie st.szer. Jarosława Pachany. Z-ca dowódcy pułku, kadra oraz koledzy pożegnali żołnierza odpowiedzialnego za realizację nagłośnień uroczystości w obszarze funkcjonowania Dowództwa Garnizonu Warszawa.


St.szer. Jarosław Pachana zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w 2007 roku w 1 Komendzie Lotniczej w Radomiu następnie w 6 Bazie Lotniczej w Dęblinie w Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Do zawodowej służby wojskowej powołany został w maju 2009 roku na stanowisko strzelca w 3 Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Jego zdolności akustyczne oraz informatyczne szybko zostały zauważone przez przełożonych i w 2012 roku został skierowany do wykonywania obowiązków służbowych w Sekcji Ceremoniału Wojskowego. Ukończył również wiele kursów specjalistycznych, m.in. Akademię Realizacji Dźwięku gdzie zdobył tytuł Technika Realizacji Dźwięku oraz różnego rodzaju kursy informatyczne, które pozwoliły mu objąć nieetatowe funkcje w jednostce.


St.szer. Jarosław Pachana realizował zabezpieczenie nagłośnienia wielu uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno - religijnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami oraz uczestniczył w organizacji zgrupowań defiladowych do najważniejszych uroczystości rocznicowych w państwie.

W czasie swojej służby wielokrotnie wyróżniany za swoją wzorową postawę żołnierską, dyspozycyjność oraz profesjonalizm, m.in. tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP III stopnia.

Dalszą służbę wojskową pełnić będzie w Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego, jednostce podległej Dowództwu Garnizonu Warszawa.

Dołączona galeria zdjęć: Rozstanie żołnierza z pułkiem
generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP