Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 listopada 2018
Szkolenie z pokonywania terenu skażonego w CSWL Drawsko Pomorskie
W minionym tygodniu żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego uczestniczyli w szkoleniu z obrony przed bronią masowego rażenia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.Tematem zajęć była "Ochrona przed bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi. Pokonywanie odcinka skażonego".
W ramach części przygotowawczej zajęć doskonalono m.in. umiejętności żołnierzy w posługiwaniu się przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych, środkami ochrony przed skażeniami, a także pakietami i zestawami likwidacji skażeń.

Najwżniejszą jednak częścią zajęć było pokonanie przez żołnierzy odcinka terenu skażonego iperytem. Tę część rozpoczęło sprawdzenie w praktycznym działaniu sekcji wykrywania i monitorowania skażeń Pułku, która z powodzeniem wykryła zarówno skażenie prominiotwórcze, jak i skażenie chemiczne. Nstępnie, żołnierze uczestniczący w zajęciach, po odpowiednim przygotowaniu pokonali odcinek terenu skażonego, po czym przystąpili do natychmiastowej i całkowitej likwidacji skażeń.

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP