Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 lipca 2019
Pożegnanie pracownika RON
Dziś w sali tradycji odbyło się pożegnanie Pani Wandy STANIEC


Uroczystość rozpoczął meldunek kpt. Jacka GORYSZEWSKIEGO przybyłemu Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego płk. Leszkowi SZCZEŚNIAKOWI.

Pani Wanda STANIEC rozpoczęła pracę 50 lat temu jako pracownik Resortu Obrony Narodowej w Komendzie Garnizonu m.st. Warszawy następnie w nowoutworzonym Batalionie Reprezentacyjnym WP i po przeformowaniu w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Sylwetkę Pani Wandy STANIEC przedstawił mjr Kamil SZYNKOWSKI, który podziękował za tyle lat pracy oraz za bardzo ogromną pomoc. Następnie w swoim przemówieniu płk Leszczek SZCZEŚNIAK wyraził swoje uznanie za długoletnią "służbę" i pracę na rzecz Batalionu Reprezentacyjnego WP oraz Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pani Wanda podziękowała swoim przełożonym, kadrze oraz współpracownikom za długoletnią prace.  

generuj pdf
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP